Thông cáo báo chí – Văn phòng Chính phủ

Ngày 30/08/2021

Ngày 28/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Xin trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị:
Xem chi tiết toàn văn