Thông báo Tổ chức Hội thảo khoa học

Ngày 07/04/2021

Theo Chương trình hoạt động năm 2021, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam sẽ phối hợp với một số đơn vị khác đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề:Chuyển đổi số trong giáo dục đại học” dưới hình thức trực tiếp (hoặc trực tuyến, tùy diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19).

Các trường đại học và cao đẳng  cả nước nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm về chuyển đổi số xem xét lại toàn bộ hoạt động của mình một cách hệ thống để thời gian tới cần tổ chức hoạt động chuyển đổi số theo hướng hiệu quả hơn.

Dự kiến các đại biểu tham dự:

Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương;

Đại diện Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội;

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông;

Đại diện Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam;

Đại biểu của các trường đại học, cao đẳng, học viện;

Các Sở Giáo dục và Đào tạo;

Các cơ quan nghiên cứu giáo dục;

Các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các học viện và các đối tượng có quan tâm.

Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo như trong giấy mời

 

Đăng kí tham dự và viết báo cáo Hội thảo

Kính đề nghị các đơn vị đăng ký đại biểu chính thức tham dự (theo mẫu) và gửi về Hiệp hội trước ngày 14/5/2021 theo địa chỉ email:

hiephoidhcdvn@gmail.com

ĐT: (024) 3795 7159

Sau khi nhận được Phiếu đăng ký, Ban tổ chức sẽ gửi Giấy mời tham dự Hội thảo theo thư điện tử tới Quý đại biểu.

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI THẢO

TT TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL

Viết báo cáo Hội thảo

Sau khi gửi Thông báo số 1, Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được sự hưởng ứng kịp thời và tích cực của nhiều cá nhân và tổ chức. Để nội dung hội thảo thêm phong phú, đề nghị các tổ chức và cá nhân tiếp tục gửi báo cáo cho Ban tổ chức. Hạn chót vào ngày 25/4/2021

– Quy cách báo cáo: tối đa 12 trang A4, font Times New Roman (unicode), font size 14, top margin 3cm, bottom margin 2,5cm, left margin 3cm, right magin 2,5cm. Tiêu đề của báo cáo chữ in đậm, cỡ chữ 15, dưới tiêu đề xin ghi rõ họ và tên tác giả, học hàm, học vị, đơn vị, thông tin liên hệ (Email, số di động).

Địa chỉ liên hệ: Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Tầng 10, Cung Trí thức thành phố, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (024) 3795 7159 (Văn phòng Hiệp hội), 093 238 1998 (Bà Võ Việt Dung – Phó Chánh Văn phòng), 0913 934 663 (Ông Nguyễn Đình Hảo – Phó Chủ tịch).

Để Hội thảo đạt kết quả mong muốn, đề nghị Quý đơn vị thông tin về hội thảo này tới tất cả các thành viên trong trường để gửi bài tham luận và đăng ký tham dự hội thảo. Ban tổ chức rất mong được đón tiếp đông đảo đại biểu tham dự hội thảo.

Ban TT -SV