Thông báo số 3 về tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến “Chuyển đổi số trong giáo dục đại học”.

Ngày 29/09/2021

Ngày 24/9, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phát đi thông báo số 3 về tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến “Chuyển đổi số trong giáo dục đại học”.

Xem chi tiết thông báo tại đây