THÔNG BÁO SỐ 2 về Tổ chức hội thảo khoa học Đổi mới căn bản toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường đại học và cao đẳng

Ngày 01/10/2018

Theo Chương trình hoạt động năm 2018, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo khoa học tập trung vào công tác chuyên môn của các trường. Chủ đề thảo luận tại Hội thảo: Đổi mới căn bản toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường đại học và cao đẳng”.

  1. Nội dung Hội thảo

Các bài tham luận cho Hội thảo tập trung vào những chủ đề sau:

– Đổi mới phát triển chương trình;

– Thiết kế chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo;

– Xây dựng chương trình đào tạo dựa theo Khung trình độ quốc gia và cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân;

– Đổi mới hoạt động dạy học;

– Đổi mới thực tập nghề nghiệp;

– Đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá trong dạy học;

– Đổi mới hoạt động đào tạo đáp ứng bối cảnh thời đại;

– Đổi mới hoạt động đào tạo đại học theo hướng mở.

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

– Thời gian: Thứ Sáu, ngày 02/11/2018 (8g00 – 17g00)

– Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Số 1 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

  1. Đăng kí tham dự và viết báo cáo Hội thảo

Sau khi gửi Thông báo số 1, Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được sự hưởng ứng kịp thời và tích cực của khá nhiều cá nhân và tổ chức. Đến nay Văn phòng Hiệp hội đã nhận được hơn 30 báo cáo tham luận cho hội thảo. Các báo cáo tham luận sẽ được Ban Tổ chức hội thảo biên tập, chuẩn bị bản thảo và in thành sách tại Nhà xuất bản để cung cấp cho tác giả và các đại biểu tham dự hội thảo.

Để nội dung hội thảo thêm phong phú, đề nghị các tổ chức và cá nhân tiếp tục gửi báo cáo cho Ban tổ chức, đồng thời đăng ký tham dự hội thảo (theo mẫu): trước ngày 15/10/2018.

Sau khi nhận được Phiếu đăng ký, Ban tổ chức sẽ gửi Giấy mời tham gia Hội thảo theo chuyển phát nhanh và qua thư điện tử tới Quý đại biểu.

TT TÊN ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ NHẬN THƯ MỜI ĐT/ EMAIL
           

Phí tham dự hội thảo: 500.000đ (năm trăm nghìn đồng)/ 1 đại biểu. Đối với những người có bài viết được duyệt đưa vào Kỷ yếu hội thảo thì không phải nộp tiền tham gia hội thảo.

Phí tham dự hội thảo gửi về tài khoản:

Tên tài khoản: Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Số tài khoản: 0011004233505

Tại: Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam,

Chi nhánh Sở giao dịch Hà Nội

– Gửi báo cáo toàn văn: Hạn chót vào ngày 02/10/2018.

– Quy cách báo cáo: tối đa 12 trang A4, font Times New Roman (unicode), font size 14, top margin 3cm, bottom margin 2,5cm, left margin 3cm, right magin 2,5cm, kèm file (đĩa mềm hoặc gửi qua email). Tiêu đề của báo cáo chữ in đậm, cỡ chữ 15, dưới tiêu đề xin ghi rõ họ và tên tác giả, học hàm, học vị, đơn vị, thông tin liên hệ (Email, số di động).

          Báo cáo và đăng ký hội thảo xin gửi về Emaill: hiephoidhcdvn@gmail.com

          ĐT: Văn phòng Hiệp hội: (024)3795 7159 – Nguyễn Đình Hảo: 0913 934 663.

Để Hội thảo thành công tốt đẹp, Ban tổ chức rất mong được đón tiếp đông đảo đại biểu và sớm nhận được báo cáo tham luận từ các đại biểu.

Trân trọng./.