Sẽ có bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số ở các trường, phòng, Sở Giáo dục

Ngày 24/12/2021

Hội thảo về chuyển đổi số giáo dục và đào tạo, xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ sở giáo dục. (ảnh: T.L)

Ngày 23/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo về chuyển đổi số giáo dục và đào tạo, xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ sở giáo dục.

heo báo cáo của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu xây dựng các bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số giáo dục và đào tạo ở các cấp độ toàn ngành, địa phương, trong đó đặc biệt quan trọng là bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số các trường phổ thông, đại học.

Mục đích của bộ chỉ số nhằm thúc đẩy chuyển đổi số ở các cơ sở giáo dục. Chỉ ra điểm mạnh cần phát huy, điểm yếu cần khắc phục và cung cấp thông tin hỗ trợ các trường có giải pháp phù hợp. Xác định được các thực tiễn tốt, điển hình để nhân rộng…

Chính vì vậy, ngày 23/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo trực tuyến về chuyển đổi số giáo dục và đào tạo, xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ sở giáo dục đào tạo do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chủ trì.

Hội thảo diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo và gần 400 điểm cầu tại các Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục trong cả nước.

Chủ tịch Hiệp hội: Chuyển đổi số giúp đổi mới và hiện đại hóa giáo dục đại học

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nhìn nhận thực trạng chuyển đổi số từ góc nhìn của Sở, Phòng, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục đại học. Đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất những đánh giá chuyển đổi số cho các cơ sở giáo dục.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết Bộ luôn quan tâm đến chuyển đổi số giáo dục và đào tạo với mục tiêu đào tạo đội ngũ nhân lực phục vụ chuyển đổi số quốc gia và chuẩn bị chuyển đổi số cho ngành giáo dục, qua đó đổi mới công tác quản lý, giảng dạy, giáo dục đào tạo trong các nhà trường.

Theo Thứ trưởng, đại dịch Covid-19 đã cho thấy vai trò quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động dạy và học, quản lý nhà trường, nhà nước và cung cấp dịch vụ hỗ trợ học tập. Lấy người học làm trung tâm, chuyển đổi số giáo dục đào tạo phải mang lại lợi ích tốt hơn cho người học, cho các thầy cô giáo.

Thứ trưởng nhấn mạnh một trong những công cụ, giải pháp quan trọng là xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đào tạo; từ đó, đưa ra tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi số trong toàn ngành, bắt đầu từ các cơ sở giáo dục. Cũng theo Thứ trưởng, mục đích xây dựng bộ chỉ số không chỉ để đánh giá, để nhận biết mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục đạo tạo. Đặc biệt hơn, đây là thước đo để các nhà trường, các cơ quan quản lý giáo dục có định hướng nhằm đầu tư, thúc đẩy học tập, nâng cao chất lượng dạy và học. Thông qua bộ đánh giá, ngành giáo dục có thể nhìn nhận những điểm tốt để phát huy và điều chưa tốt để cải thiện.

Được biết, dự thảo bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ sở giáo dục và đào tạo được xây dựng trên tiêu chí bám sát nội dung chương trình chuyển đổi số quốc gia. Áp dụng cho các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học trong và ngoài công lập.

Bộ chỉ số được xây dựng để đánh giá 7 chỉ số đối với ngành giáo dục và đào tạo gồm: Chỉ số hạ tầng, nền tảng số và an toàn thông tin; Chỉ số phát triển nhân lực số; Chỉ số về nguồn lực; Chỉ số xây dựng thể chế; Chỉ số hoạt động quản trị số; Chỉ số hoạt động dạy – học số và Chỉ số hoạt động dịch vụ số học đường.

Thùy Linh
Ban TT&SV