Quốc tế hóa giáo dục đại học thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Ngày 10/12/2021

Các đại biểu tham gia trực tuyến tại Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học 

Diễn đàn do Trường Đại học Ngoại thương chủ trì tổ chức đã thu hút 175 đại diện của 75 cơ sở giáo dục, 16 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, 30 đại diện Đại sứ quán các nước tại Việt Nam.

Diễn đàn được Trường Đại học Ngoại thương tổ chức với mong muốn trở thành một diễn đàn tin cậy, đồng hành cùng các đối tác của Nhà trường thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, mang tới những tác động tích cực cho các bên tham gia và xã hội. Tham dự có nhiều chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo dục, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Diễn đàn năm 2021 được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, với mục tiêu: Chia sẻ những hiểu biết, nghiên cứu, kinh nghiệm và các bài học liên quan đến thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Chia sẻ những đổi mới sáng tạo của các cơ sở giáo dục đại học đã được thực hiện nhằm thích ứng với thế giới VUCA thông qua các hoạt động quốc tế hóa giáo dục; Thảo luận về vai trò của các cơ sở giáo dục đại học và quốc tế hóa giáo dục đại học đối với việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo;

Diễn đàn cũng là nơi để các diễn giả và trường đại học tìm hiểu nhu cầu của các cơ sở giáo dục đại học trong việc thiết lập hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và mối quan hệ giữa các cơ sở giáo dục đại học với các tác nhân đổi mới sáng tạo khác; Đồng thời góp phần trao đổi về quốc tế hóa khởi nghiệp trong môi trường giáo dục đại học và các nguồn lực cần thiết để các cơ sở giáo dục đại học có thể tham gia hệ sinh thái đổi mởi sáng tạo trong thế giới VUCA.

 

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Bùi Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường  ĐH Ngoại thương đặc biệt nhấn mạnh, động lực chính của đổi mới sáng tạo chính là người lao động, những người cần được trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, tinh thần đổi mới sáng tạo và tư duy khởi nghiệp.

Để có thể chuẩn bị lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu của bối cảnh VUCA, các cơ sở giáo dục đại học cần nhận thức đúng và chủ động thể hiện vai trò của mình đối với đổi mới sáng tạo bằng việc huy động các nguồn lực khả thi để khơi thông và củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong một thế giới đầy biến động.

Trong bối cảnh đó, đổi mới sáng tạo là một yếu tố quan trọng, trở thành mối quan tâm thường trực, nhằm tăng khả năng thích ứng và phát triển bền vững của tất cả các cá nhân, tổ chức cũng như các quốc gia. Trường Đại học Ngoại thương đã phối hợp chặt chẽ với nhiều trường đại học, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các cơ quan quản lý ở trung ương và địa phương nhằm xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trường đại học, hòa chung vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Các đại biểu tham gia trực tuyến tại Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học

Diễn đàn được Trường Đại học Ngoại thương tổ chức với mong muốn trở thành một diễn đàn tin cậy, đồng hành cùng các đối tác của Nhà trường thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, mang tới những tác động tích cực cho các bên tham gia và xã hội. Tham dự có nhiều chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo dục, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Diễn đàn năm 2021 được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, với mục tiêu: Chia sẻ những hiểu biết, nghiên cứu, kinh nghiệm và các bài học liên quan đến thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Chia sẻ những đổi mới sáng tạo của các cơ sở giáo dục đại học đã được thực hiện nhằm thích ứng với thế giới VUCA thông qua các hoạt động quốc tế hóa giáo dục; Thảo luận về vai trò của các cơ sở giáo dục đại học và quốc tế hóa giáo dục đại học đối với việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo;

Diễn đàn được Trường Đại học Ngoại thương tổ chức với mong muốn trở thành một diễn đàn tin cậy, đồng hành cùng các đối tác của Nhà trường thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, mang tới những tác động tích cực cho các bên tham gia và xã hội. Tham dự có nhiều chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo dục, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Diễn đàn năm 2021 được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, với mục tiêu: Chia sẻ những hiểu biết, nghiên cứu, kinh nghiệm và các bài học liên quan đến thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Chia sẻ những đổi mới sáng tạo của các cơ sở giáo dục đại học đã được thực hiện nhằm thích ứng với thế giới VUCA thông qua các hoạt động quốc tế hóa giáo dục; Thảo luận về vai trò của các cơ sở giáo dục đại học và quốc tế hóa giáo dục đại học đối với việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo;

Diễn đàn cũng là nơi để các diễn giả và trường đại học tìm hiểu nhu cầu của các cơ sở giáo dục đại học trong việc thiết lập hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và mối quan hệ giữa các cơ sở giáo dục đại học với các tác nhân đổi mới sáng tạo khác; Đồng thời góp phần trao đổi về quốc tế hóa khởi nghiệp trong môi trường giáo dục đại học và các nguồn lực cần thiết để các cơ sở giáo dục đại học có thể tham gia hệ sinh thái đổi mởi sáng tạo trong thế giới VUCA.

Quốc tế hoá giáo dục đại học sẽ đóng góp một phần không nhỏ nhằm thu hút các nguồn lực thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Vì những lẽ đó, tôi mong rằng Diễn đàn quốc tế hóa giáo dục đại học năm nay sẽ là nơi để các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo dục, doanh nghiệp trong nước và quốc tế cùng nhau thảo luận, chia sẻ các ý tưởng, lên kế hoạch và triển khai các hoạt động hợp tác với những đối tác có mong muốn lan tỏa những sáng kiến và kinh nghiệm tốt liên quan đến đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng. – PGS.TS Bùi Anh Tuấn

Ban TT&SV