Phát động cuộc thi tìm kiếm sáng kiến truyền thông về biến đổi khí hậu dành cho sinh viên

Ngày 14/10/2021

Các đại biểu dự lễ phát động cuộc thi tìm kiếm sáng kiến truyền thông về biến đổi khí hậu.

(CLO) Đối tượng tham gia cuộc thi là sinh viên Việt Nam trong độ tuổi từ 18 – 25, có đam mê sáng tạo truyền thông và mong muốn đóng góp sức trẻ trong việc phòng chống thiên tai

Ngày 12/10, Hưởng ứng ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp với Tổng Cục Phòng chống thiên tai, Tổng Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng tạo truyền thông về giảm thiểu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu” dành cho sinh viên Việt Nam.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên Việt Nam, đồng thời góp phần thay đổi hành vi, kêu gọi cộng đồng tham gia, chủ động phòng chống thiên tai, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Ứng phó với biến đổi khí hậu đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng, trong đó đặc biệt là sức trẻ đóng một vai trò quan trọng. Mỗi hành động dù là nhỏ nhất đều có khả năng mang đến tác động vô cùng lớn, góp phần nâng cao nhận thức và tạo động lực cho sự tham gia của toàn xã hội.

Cuộc thi chính thức bắt đầu từ ngày 12 tháng 10 năm 2021 và diễn ra đến ngày 15 tháng 12 năm 2021. Các cá nhân, nhóm đăng ký và gửi sản phẩm dự thi về địa chỉ email: truyenthongsangtaobdkh@gmail.com.

Ban TT&SV