Những tạp chí khoa học được tính điểm?

Ngày 12/11/2021

Theo Báo điện tử Quân đội nhân dân: Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí (DMTC) khoa học được tính điểm năm 2021.

Theo đó, Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021 áp dụng với 28 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành.

Mời Quý vị bấm vào kết nối bên dưới xem chi tiết


Ban TT& SV