Mời tham dự tọa đàm về tài chính trong giáo dục đại học, cao đẳng ngoài công lập

Ngày 10/07/2020

Kính gửi: Ông/Bà Lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập

Trong bối cảnh, yêu cầu cần huy động nguồn lực tài chính cho giáo dục đại học, cao đẳng, nhất là đối với các trường ngoài công lập là rất lớn. Việc huy động có hiệu quả các nguồn lực tài chính hướng tới phát triển nhanh, toàn diện và bền vững đã trở thành một yêu cầu cấp thiết cho giáo dục đại học, cao đẳng trong đó có các trường ngoài công lập.

Để cùng bàn về các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động các nguồn tài chính cho giáo dục đại học, cao đẳng đối với các trường ngoài công lập nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn tài chính ngày càng lớn và cấp thiết,

Trân trọng kính mời Quý vị tham dự buổi tọa đàm, với nội dung sau:

Chủ đề:          Tài chính trong giáo dục đại học, cao đẳng.

Thời gian:     Từ 9h00 đến 12h00, Ngày 07/8/2020 – Thứ Sáu (đăng ký đại biểu từ 8h30).

Địa điểm:      Trường Đại học Phương Đông 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

(Chương trình Tọa đàm chi tiết: Đính kèm Giấy mời)

Rất mong Quý Ông/Bà bố trí thời gian tham dự.

Trân trọng.

 Ghi chú:

– Đăng ký tham dự tọa đàm (theo mẫu) và vui lòng gửi về địa chỉ: Email: loanlt@fe.edu.vn trước 12h00 ngày 04/8/2020

– Khi cần hỗ trợ, xin liên hệ:

Bà Lê Thị Loan–Trợ lý HĐT Trường Đại học FPT: DĐ 0903464662

Ông Phạm Ngọc Lan-Phó Ban Tổ chức và Phát triển Hiệp hội: DĐ 0913 577 215

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

TT Đơn vị Họ và tên Chức vụ Số Mobile

cá nhân

Email Đăng ký ăn trưa (có/không)
             

62 Mời họp ngày 7.8.2020