Mời dự Tọa đàm về vai trò các trường CĐSP trong những năm tới

Ngày 20/03/2017

Kính gửi:     Lãnh đạo các trường cao đẳng sư phạm và các trường cao đẳng có khoa đào tạo sư phạm

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, trong đó có giáo dục đại học là chủ trương và chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Trong những năm qua, bên cạnh sự trưởng thành, phát triển cùng những đóng góp to lớn cho sự nghiệp trồng người, hệ thống trường trường sư phạm cũng đã bộc lộ hạn chế và bất cập. Vấn đề số lượng và chất lượng đào tạo của sinh viên tốt nghiệp trong đó sinh viên sư phạm đang được xã hội quan tâm nhiều.

Trong bối cảnh chung đó, một trong những vấn đề trọng điểm của Ngành Giáo dục trong những năm tới là Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, trong đó có khối trường sư phạm, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – GS.TS. Phùng Xuân Nhạ rất quan tâm. Trong lần đến thăm và làm việc với Hiệp hội ngày 5/5/2016, Bộ trưởng đã đề nghị Hiệp hội tổ chức buổi tọa đàm và cho biết sẽ bố trí thời gian để tới dự, trực tiếp lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các trường cao đẳng sư phạm.

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam dự kiến tổ chức và mời Lãnh đạo của các trường cao đẳng sư phạm và các trường cao đẳng có khoa đào tạo sư phạm tới tham dự buổi tọa đàm về Vai trò của các trường cao đẳng sư phạm trong những năm tới.

 

Thời gian: Một ngày, khai mạc hồi 08 giờ 00, thứ tư, ngày 09/11/2016

Địa điểm: Phòng họp tầng 1 Cung Trí thức thành phố,

80 Phố Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

 Để việc chuẩn bị cho tọa đàm được chu đáo và đạt được kết quả mong muốn, Thường trực Hiệp hội trân trọng đề nghị Đồng chí Hiệu trưởng nhà trường:

Đăng ký tham dự Tọa đàm theo mẫu Phiếu đăng ký gửi kèm.

Có báo cáo tham luận. Nội dung là Những vấn đề bức xúc chung của hệ thống hoặc riêng của Quý Trường với những kiến nghị, đề xuất giải pháp. Độ dài của báo cáo: từ 2-3 trang A4, cỡ chữ 14, loại chữ Times New Roman (gửi bản mềm để thuận tiện in, phô tô).

Phiếu đăng ký và Báo cáo gửi về Ban Tổ chức tọa đàm trước ngày 31/10/2016 theo địa chỉ:

– Điện thoại: 04.3795.7159; 0904.301.681; 0903.399.398

– Hòm thư điện tử: toadamtruongcdsp@gmail.com

Căn cứ vào Báo cáo về những vấn đề bức xúc của các trường, Ban tổ chức sẽ dự thảo (kịch bản) Chương trình cụ thể của tọa đàm.

Công văn này thay cho Giấy mời. Sự tham gia đông đảo của các trường là yếu tố quyết định thành công của tọa đàm. Thường trực Hiệp hội mong nhận được sự hợp tác nhiệt tình của các Ông (Bà) Lãnh đạo các Trường.

Trân trọng cảm ơn và hân hạnh được đón tiếp./.

 Nơi nhận:

– Như kính gửi; – Chủ tịch (thay b/c);– Lưu VPHH.

KT. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI
PHÓ CHỦ TỊCH

PGS.TS. Trần Xuân Nhĩ