Kiến nghị 3 điểm của Hiệp hội gửi Thủ tướng về đổi mới các trường cao đẳng y tế

Ngày 15/08/2018

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước chủ trương đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Văn bản gần đây nhất là Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương Đảng (Nghị quyết số 19). Theo đó Trung ương đã nêu mục tiêu chính là “đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Để thực hiện Nghị quyết số 19, ngày 2 tháng 8 năm 2018 Câu lạc bộ Khối trường cao đẳng Y Dược thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã tổ chức tọa đàm về biện pháp thực hiện nghị quyết trên. Hơn hai mươi ý kiến cởi mở bởi lãnh đạo các trường từ mọi miền đất nước và cơ quan quản lý nhà nước về y tế đã tập trung vào một số nhóm vấn đề sau:

Thứ nhất, các trường cao đẳng y tế ra đời và phân bố ở hầu hết các tỉnh, thành phố với điều kiện kinh tế – xã hội khác nhau, nhưng các đơn vị này có chung nhiệm vụ cung ứng cho xã hội đội ngũ y tá, y sĩ phục vụ ở tuyến cơ sở và gần đây chuyển sang đào tạo điều dưỡng viên và kỹ thuật viên y tế. Đây là nhiệm vụ lớn xuất phát từ nhu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, nó không chỉ nhằm chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc cấp 2, chăm sóc cấp 3  mà còn là nhu cầu hội nhập khu vực và thế giới.

Cùng với nhiệm vụ về học thuật, các trường cao đẳng y tế đang nỗ lực thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Tuy nhiên công việc này diễn ra ở mỗi địa phương rất khác nhau và tỏ ra thiếu bài bản, lúng túng. Có trường đang thực hiện tự chủ hoàn toàn cũng được xem xét lại; có trường đang thực hiện tốt lộ trình tính giá dịch vụ công theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ cũng không được cơ quan chủ quản để ý; ở một số địa phương, việc “tổ chức lại” xem ra là ý chí từ cấp trên…

Thứ hai, Nhằm thực hiện Mục tiêu tổng quát của  Nghị quyết số 19  đối với giáo dục nghề nghiệp (trong đó có các cao đẳng y tế) Trung ương Đảng đưa ra giải pháp “sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động”.

Bên cạnh đó, Trung ương Đảng còn chỉ ra một số lựa chọn, đáng chú ý là: (i) Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ hoàn toàn. (iv) Kiên quyết chuyển sang cơ chế tự bảo đảm hoàn toàn về tài chính đối với nhóm các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công có khả năng xã hội hoá cao trên cơ sở Nhà nước thực hiện lộ trình bảo đảm kinh phí hoạt động có thời hạn.

Thứ ba, song hành với Nghị quyết 19, Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (Nghị quyết 20). Trong đó, Trung ương chỉ rõ “nghề y là một nghề đặc biệt”; “hệ thống mạng lưới y tế phải rộng khắp, gần dân; được chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành từ Trung ương tới địa phương trong phạm vi cả nước…”.

Từ những phân tích trên, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam nhận thấy việc sắp xếp tổ chức lại các cao đẳng y tế cần được chuẩn bị kỹ càng trên cơ sở thấm nhuần tốt Nghị quyết 19, Nghị quyết 20 của Trung ương Đảng, đồng thời phát huy vai trò của các trường thuộc phạm vi sắp xếp lại. Với tinh thần đó, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền:

  1. Cho phép các trường cao đẳng y tế nói chung, các trường cao đẳng y tế là thành viên của Hiệp hội nói riêng được chủ động xây dựng Đề án đổi mới tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của nhà trường phù hợp với tinh thần Nghị quyết 19 và Nghị quyết 20 của Trung ương Đảng. Cơ quan chủ quản dựa vào đó để xem xét đưa vào phương án sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập phạm vi quản lý.
  2. Chấp nhận những đề án chuyển đổi trường cao đẳng y tế sang mô hình tự chủ hoàn toàn theo tinh thần Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ có tính khả thi và minh chứng được việc nhà trường hoạt động có hiệu quả khi thực hiện đề án đó.
  3. Những trường cao đẳng y tế đang thực hiện cơ chế tự chủ toàn diện theo đề án đã được cơ quan chủ quản phê duỵệt thì tiếp tục thực hiện đề án đó mà không đưa vào diện sắp xếp, tổ chức lại.

Xin trân trọng kiến nghị !