Khởi động tổ chức giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên

Ngày 05/03/2022

Các sinh viên được trao giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020 – Ảnh: TRẦN HUỲNH

(HNM) – Ngày 3-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học về việc tổ chức giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên năm 2022.

Đối tượng tham dự giải thưởng là sinh viên đang theo học ở các cơ sở giáo dục đại học tính đến thời điểm nộp hồ sơ (trước ngày 30-6-2022). Giải thưởng năm nay sẽ xem xét và trao giải cho 6 lĩnh vực, gồm: Khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội; khoa học nhân văn.

Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11-11-2020 ban hành “Quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học”. Cơ sở giáo dục đại học căn cứ quy định tại Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT, số lượng sinh viên của đơn vị và chất lượng các công trình để quyết định số lượng đề tài tham gia.

Ban TT&SV