Khóa tập huấn “Xây dựng tài nguyên giáo dục mở trên nền tảng công nghệ mở”

Ngày 31/08/2018

Nhằm giúp nâng cao năng lực cán bộ thư viện đại học trong kỷ nguyên số, nhanh chóng tiếp cận Cách mạng Công nghiệp 4.0, đồng thời sớm xây dựng được ngân hàng dữ liệu mở dùng chung cho các thư viện đại học Việt Nam, Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc (NALA), phối hợp với Khoa Thông tin – Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN và Ban tư vấn Phát triển Giáo dục mở thuộc Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam tổ chức khóa tập huấn “Xây dựng tài nguyên giáo dục mở trên nền tảng công nghệ mở”.

  1. Mục đích

Để các thủ thư và cán bộ thư viện có khả năng tạo ra các video truy cập mở, được cấp phép mở để quảng bá, giới thiệu và chỉ dẫn khai thác vô số các kho tài nguyên truy cập mở, được cấp phép mở đang có sẵn trên thế giới cho các độc giả là các sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu ở từng cơ sở và viện nghiên cứu.

  1. Chương trình, đối tượng, thời gian

2.1 Chương trình

Chương trình khóa tập huấn: thực hành theo sáng kiến ‘Tạo video truy cập mở – bước khởi đầu thực tế cho các thư viện, các cơ sở đại học và cao đẳng ứng dụng và phát triển các tài nguyên truy cập mở và được cấp phép mở’. Với sáng kiến này, tất cả các phần mềm được sử dụng đều là các phần mềm tự do nguồn mở, bao gồm hệ điều hành, các phần mềm ứng dụng, các công cụ cấp phép Creative Commons, cùng các kho tài nguyên truy cập mở trên Internet.

2.2 Đối tượng

Khóa tập huấn dành cho các thủ thư, cán bộ thư viện các trường đại học, cao đẳng là thành viên của NALA.

2.3. Thời gian: khai giảng ngày 13/08/2018

  1. Một vài số liệu kết quả khóa tập huấn
  • Tổng số học viên là các thủ thư / cán bộ thư viện tham gia khóa tập huấn: 60
  • Tổng số các thư viện các viện/trường đại học và cao đẳng tham gia tập huấn: 34
  • Tổng số ngày làm việc của khóa tập huấn: 7

Các học viên tham dự được cấp chứng chỉ khóa học.

Dự kiến trong thời gian tới, Hiệp hội sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với NALA và các đơn vị có quan tâm trong việc thúc đẩy ứng dụng và phát triển giáo dục mở, tài nguyên giáo dục mở, cùng phối hợp tổ chức các hoạt động tương tự.