Hợp tác với doanh nghiệp là con đường tất yếu để nâng cao chất lượng giáo dục Đại học – TS Lê Đắc Sơn

Ngày 19/11/2021

TS Lê Đắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam

Việc gì có hại đến người học dù nhỏ nhất cũng kiên quyết không làm. Việc gì tốt nhất cho người học thì hết lòng, hết sức”TS Lê Đắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam


Là một nhà giáo và cũng là một doanh nhân thành đạt, theo TS. Lê Đắc Sơn: Ở Việt Nam có 2 loại hình trường Đại học, đó là trường công lập và trường tư thục. Các trường công lập của Việt Nam không vận hành theo cơ chế thị trường, về cơ bản vận hành theo hình thức phân phối phúc lợi cho người học, người học tại các trường công không phải là người đầu tư cho tương lai của mình thông qua việc học mà người đầu tư ở đây là Nhà nước. Đối với các trường tư thục như Đại học Đại Nam thì nhà trường là người cung cấp dịch vụ đào tạo cho sinh viên, sinh viên là khách hàng của nhà trường. Nhà trường có trách nhiệm làm hài lòng các khách hàng của mình bằng chất lượng đào tạo tương xứng với chi phí đầu tư 

Mời Quý vị bấm vào đây xem chi tiết