HỘI THẢO KHOA HỌC BẢO ĐẢM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Ngày 27/10/2019

Ngày 25/10/2019, tại Trường Đại học Nha Trang, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo khoa học : “Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên Thế giới và ở Việt Nam”. Hội thảo thu hút hơn 250 đại biểu đến tham dự.

Hội thảo là tạo cơ hội để các trường đại học và cao đẳng trong cả nước cùng nhau nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ nhận thức, kinh nghiệm về hoạt động đánh giá và công nhận mức độ đạt tiêu chuẩn chất lượng. Quá trình KĐCL sẽ giúp các trường xem xét lại toàn bộ hoạt động của mình một cách có hệ thống để từ đó điều chỉnh theo chuẩn mực nhất định.  

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Trần Hồng Quân- Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam nhấn mạnh: Việc thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, giáo dục đại học nước ta đã xác định kiểm định chất lượng là yếu tố quan trọng nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, năng lực hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam. Đây cũng chính là vấn đề đang được quan tâm hàng đầu của nền giáo dục Việt Nam trong thời đại CMCN 4.0.

Tại phiên hội thảo chung buổi sáng,

Các báo cáo tham luận diễn ra sôi nổi, xoay quanh các chủ đề:

– Chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo đại học;

– Mốc chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo đại học;

– Quy trình tự đánh giá và đánh giá ngoài theo chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo đại học;

– Luật Giáo dục đại học sửa đổi và bổ sung về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học;

– Chính sách, cơ chế và hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đại học;

– Hoạt động kiểm định chất lượng theo tổ chức KĐCL, theo tiêu chuẩn chất lượng trong và ngoài nước.

Tại phiên hội thảo buổi chiều:

Các báo cáo của chuyên gia Tổ chức xếp hạng Times Higher Education(THE) cũng được các đại biểu quan tâm, với mấy vấn đề sau:

– Xếp hạng các trường đại học trên thế giới của THE và phân tích các kết quả của các trường đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng mới nhất của THE;

– Tác động của việc xếp hạng của THE và làm thế nào để các trường đại học của Việt Nam có thể vào được bảng xếp hạng của THE;

– Xây dựng thương hiệu trường đại học và các điển hình tốt.

Hiện nay, Việt Nam có 5 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục với 346 kiểm định viên được cấp giấy chứng nhận; 123 trường đại học, 5 trường cao đẳng đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trong nước; 7 cơ sở giáo dục đại học đạt chất lượng kiểm định nước ngoài. Trong số 5.000 chương trình đào tạo, đến nay mới có 139 chương trình được công nhận kiểm định bởi nước ngoài, 19 chương trình đạt chất lượng kiểm định trong nước.

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đang thiết lập quan hệ hợp tác với Tổ chức xếp hạng đại học THE của Anh. Trong thời gian tới hoạt động xếp hạng đại học ở Việt Nam sẽ được quan tâm nhiều hơn nhằm thúc đẩy công tác kiểm định và nâng cao chất lượng đào tạo của toàn hệ thống giáo dục đại học cao đẳng nước ta.

Văn Đình Ưng

Một số hình ảnh tại hội thảo: