Hiệp hội tiếp tục đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới giáo dục trong năm 2022

Ngày 12/02/2022

Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ đã có báo cáo Dự kiến chương trình công tác của Hiệp hội năm 2022. (Ảnh: Ngọc Ánh)

GDVN- Năm 2022, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tiếp tục hoạt động tư vấn, đóng góp ý kiến về một số giải pháp đổi mới giáo dục đào tạo.

Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp Hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã có báo cáo dự kiến Chương trình công tác của Hiệp hội trong năm 2022 tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ II.

Năm 2021 là một năm ngành giáo dục đứng trước nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã kịp thời điều chỉnh và chuyển đổi hình thức làm việc trực tiếp sang trực tuyến, khắc phục khó khăn và đảm bảo hiệu quả công việc vẫn đạt được như mong muốn về nội dung, tiến độ được thực hiện đúng kế hoạch, gọn nhẹ, chi phí giảm, nhiều người tham gia.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021 và yêu cầu mới của năm học 2021 – 2022, Thường trực Hiệp hội dự kiến Chương trình hoạt động của Hiệp hội trong năm 2022.

Về hoạt động tư vấn, đóng góp ý kiến, Hiệp hội tiếp tục đề xuất một số giải pháp đổi mới giáo dục đào tạo với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, trên cơ sở trao đổi, thảo luận tại các hội thảo, tọa đàm do Hiệp hội tổ chức.

Thứ nhất, Hiệp hội tiếp tục tổ chức các tọa đàm trao đổi, chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục đại học. Đặc biệt là nội dung nghiên cứu trao đổi đề xuất, đóng góp ý kiến nhằm thống nhất các quan điểm chỉ đạo để thúc đẩy triển khai thực hiện tự chủ đại học, đổi mới giáo dục đại học.

Cụ thể với các nội dung: tiến tới xóa bỏ cơ quan chủ quản trong tự chủ đại học; Hội đồng trường có quyền lực thực sự để nhận và thực hiện quyền của đại diện chủ sở hữu nhà trường và các bên có lợi ích liên quan; Đổi mới cơ cấu quản trị trường đại học cho phù hợp với tự chủ; Xây dựng khung quy tắc ứng xử trong quản lý điều hành cơ sở giáo dục đại học tự chủ; Nhìn nhận toàn diện về kết quả thực hiện thí điểm về tự chủ đại học; Rà soát, tổng hợp các vướng mắc, hạn chế của hành lang pháp lý hiện tại, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung; Đề nghị soạn thảo và ban hành Nghị định riêng đối với các trường đại học đã thực hiện tự chủ; Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn vai trò của của Đảng bộ, chi bộ trong việc lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ theo Quyết định 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004; Ban hành Quy định về trình tự giải quyết công việc của nhà trường nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa 5 chủ thể liên quan trong trường: Nhà nước, cơ quan quản lý trực tiếp, Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu.

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ II được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu đề xuất thực hiện thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về giáo dục theo tinh thần của Nghị quyết 19-NQ/TW; kiến nghị đưa khối cao đẳng trở lại với bậc giáo dục đại học.

Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu để đóng góp ý kiến vào việc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở sư phạm đào tạo giáo viên các bậc học.

Thứ tư, thực hiện nghiên cứu đề xuất và kiến nghị việc định hướng và giải pháp cụ thể để củng cố duy trì phát triển cho một số trường đại học đang gặp khó khăn và một số trường cao đẳng sư phạm thuộc địa phương quản lý.

Thứ năm, nghiên cứu về Đề án thành lập trường đại học không vì lợi nhuận ở cả 3 miền và nghiên cứu đề xuất chủ trương chuyển đổi một số trường công lập đang gặp khó khăn về tuyển sinh sang trường hoạt động không vì lợi nhuận.

Đối với công việc thường xuyên, về công tác tổ chức, Hiệp hội tiếp tục xem xét kết nạp hội viên và xem xét mở rộng thêm đối tượng, dự thảo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động của Hiệp hội.

Về công tác thông tin, Hiệp hội tiếp tục củng cố, nâng cấp Website của Hiệp hội, nắm bắt tình hình và định hướng hoạt động của các cơ quan ngôn luận, báo chí trực thuộc Hiệp hội; Nắm bắt và chia sẻ thông tin thời sự về giáo dục, đề xuất giải pháp góp phần xây dựng môi trường, điều kiện phát triển, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng nghiên cứu chuẩn bị đề án xin phép lập lại tờ Báo điện tử của Hiệp hội (thay vì Tạp chí điện tử hiện nay); Hoặc mở rộng phạm vi tôn chỉ mục đích của Tạp chí cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Hiệp hội; Xây dựng đề án Tủ sách khoa học giáo dục, xây dựng đầu mối thông tin nguồn mở, tiếp tục vận động các đại học, trường đại học, cao đẳng kết nối thư viện số nhằm chia sẻ nguồn tài liệu dùng chung, hỗ trợ nhau trong khai thác dữ liệu, tài nguyên giáo dục mở phục vụ giáo dục đào tạo; Nghiên cứu xây dựng Quỹ Hiền tài Việt Nam, tiếp tục vận động nguồn hỗ trợ cho Quỹ hoạt động, từ đó khuyến khích sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và sinh viên tài năng trong quá trình học tập.

Về hợp tác quốc tế, Hiệp hội tạo lập mối quan hệ hợp tác thiết thực và hiệu quả với các đối tác trong nước, khu vực và quốc tế. Làm đầu mối kết nối hợp tác quốc tế cho các trường hội viên; Tăng cường hợp tác với Hội đồng Anh để vận động hỗ trợ cho 3 câu lạc bộ ngoại ngữ.

Về tài chính, đề xuất biện pháp tăng nguồn thu cho Quỹ hội: Vận động hoặc có biện pháp nhắc nhở các hội viên chưa nộp hội phí, phấn đấu để số lượng hội viên đóng hội phí tăng lên; vận động các tổ chức, đối tác hỗ trợ cho Quỹ hội, Quỹ khoa học công nghệ; Lập dự toán kinh phí cho năm 2022, báo cáo quyết toán thu chi theo quy định (hàng tháng với Lãnh đạo và Thường trực Hiệp hội, 6 tháng đầu năm với Ban Thường vụ và báo cáo tài chính và quyết toán Quỹ năm với Ban Chấp hành).

Về việc hỗ trợ câu lạc bộ, hội viên, Hiệp hội sẽ có kế hoạch hỗ trợ để các câu lạc bộ chủ động đưa sinh hoạt đi dần vào nề nếp, chất lượng và đạt hiệu quả thiết thực; Nắm bắt, quan tâm phản ánh với lãnh đạo Hiệp hội về tình hình hoạt động của các câu lạc bộ, tâm tư nguyện vọng chính đáng của hội viên; Thành lập mới từ 2 đến 3 câu lạc bộ (Câu lạc bộ Khối đào tạo Nông Lâm nghiệp, Câu lạc bộ Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ miền Bắc, Câu lạc bộ Khối trường đại học, cao đẳng Miền Trung và Tây Nguyên); Kết nạp từ 5 đến 7 hội viên mới là các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Về công tác văn thư, hành chính, quản trị, Đảm bảo công tác văn thư lưu trữ, quản trị hành chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tăng lên của năm 2022; Thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính tuân thủ đúng với quy chế chi tiêu nội bộ, với Điều lệ Hiệp hội và quy định chung của pháp luật; Tăng cường công nghệ thông tin, đảm bảo kết nối máy chủ với các điểm cầu phục vụ tốt các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm trực tuyến.

Phạm Minh