Điều thú vị về Pi day 14/3 và các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ ngày 16/8 đạt kỷ lục mới về việc tính số Pi

Ngày 20/02/2022


Các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ ngày 16.8 cho biết họ đã đạt được kỷ lục thế giới mới về việc tính các chữ số của hằng số Pi. 

Theo nhóm nghiên cứu từ Đại học Khoa học Ứng dụng Graubuenden, Thụy Sĩ, họ đã tính được 62.800 tỉ chữ số của số Pi bằng cách sử dụng một siêu máy tính, AFP đưa tin.
“Quá trình tính toán bằng siêu máy tính mất 108 ngày và 9 giờ”, Đại học Khoa học Ứng dụng Graubuenden cho biết.
Theo Trung tâm Phân tích Dữ liệu, Hình ảnh và Mô phỏng của Đại học Khoa học Ứng dụng Graubuenden, kết quả này “nhanh hơn gần gấp đôi so với kỷ lục mà Google thiết lập vào năm 2019 và nhanh gấp 3,5 lần so với kỷ lục thế giới trước đó vào năm 2020”.
Nhóm nghiên cứu Thụy Sĩ đang chờ Sách kỷ lục Guinness công nhận kỷ lục mới của mình. Hiện tại, các nhà khoa học chỉ tiết lộ 10 chữ số cuối cùng của số Pi mà họ tính được. Các chữ số đó là 7817924264. Kỷ lục thế giới trước đó đã tính được 50.000 tỉ chữ số của số Pi.
Số Pi là một hằng số toán học có giá trị bằng tỷ lệ giữa chu vi đường tròn và đường kính của đường tròn đó. Các nhà khoa học vẫn tiếp tục đẩy mạnh việc tính toán các chữ số của số Pi bằng siêu máy tính. Hiện tại, số Pi có 10 chữ số đầu tiên là 3,141592653.
Nhóm nghiên cứu đến từ Thụy Sĩ cho biết kinh nghiệm mà họ đã tích lũy trong việc tính toán số Pi có thể được áp dụng vào các lĩnh vực khác như “phân tích RNA, mô phỏng động lực học chất lưu và phân tích văn bản”.
Ban TT&SV