Đại học VinUniversity Thứ bảy 15/1/2022 “Những đổi mới để chuyển đổi kinh doanh trong các nền kinh tế đang phát triển” Diễn giả: Ph.D. – Hau L. Lee,

Ngày 13/01/2022

Ảnh Diễn giả: Hau L. Lee, Ph.D, 

10h sáng Thứ bảy 15/1/2022 tại Hà Nội, Trường Đại học VinUniversity sẽ diễn ra buổi hội thảo trực tuyến Chủ đề: “Những đổi mới để chuyển đổi kinh doanh trong các nền kinh tế đang phát triển(Innovations for Business Transformation in Developing Economies)” Diễn giả: Hau L. Lee, Ph.D, Giáo sư Vận hành, Thông tin và Công nghệ, Trường Cao học Kinh doanh, Đại học Stanford; Thành viên Ban Cố vấn Học thuật, Đại học VinUniversity.

Chủ đề: Innovations for Business Transformation in Developing Economies

·         Thời gian: 10h00-11h00, Thứ 7, ngày 15 tháng 01 năm 2022

·         Link đăng ký tham dự: https://bit.ly/3qe3TET

·         Zoom Meeting ID: 863 7466 7625 | Mật khẩu: 701809

·         Thông tin thêm về diễn giả và bài trình bày xem tại: https://vinuni.edu.vn/vinuni-distinguished-lecture-series/

Đây là một trong những buổi nói chuyện của các nhà nghiên cứu và học giả nổi tiếng đến từ các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Những giảng viên cấp cao đã có ảnh hưởng đáng kể trong việc phát triển ngành học của họ và tầm nhìn cũng như thành tích nghiên cứu, giảng dạy và sự gắn bó với ngành đã có ảnh hưởng sâu sắc đến việc thiết lập chương trình nghiên cứu trong lĩnh vực của họ.

Các buổi hội thảo được mở và miễn phí cho tất cả mọi người.

Ban TT&SV