Công văn trả lời của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Hiệp hội

Ngày 04/05/2017

Ngày 26/04/2017, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 4273/VPCP-KGVX gửi Hiệp hội các trường Đại học, cao đẳng Việt Nam, trả lời về công văn số 15/HH-VP ngày 23/02/2017 của Hiệp hội về kiến nghị một số giải pháp cho các trường Đại học, cao đẳng ngoài công lập.

Trong công văn số 4273/VPCP-KGVX, Thủ tướng giao cho Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB & XH; Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp nghiên cứu các kiến nghị của Hiệp hội và đề xuất báo cáo Thủ tướng trong tháng 5 năm 2017.

Download công văn:   CV số: 15/HH-VP Hiệp hội      CV số:  4273/VPCP-KGVX của VPCP

4273

 

Ngày 22/12/2016, Hiệp hội các trường Đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung Ương tổ chức hội thảo: “Thực trạng và các giải pháp cấp thiết để củng cố và phát triển hệ thống các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập”.  Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tham luận rất giá trị của các chuyên gia, tổ chức, các trường. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng nhận được sự phản hồi tích cực từ các đơn vị giáo dục, cơ quan truyền thông…

Ngày 23/02/2017, Hiệp hội gửi công văn số 15/HH-VP đưa ra kiến nghị về một số giải pháp cho các trường Đại học, cao đẳng ngoài công lập, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Công văn đã báo cáo Thủ tướng những vấn đề trọng điểm, và đưa ra những kiến nghị hết sức cụ thể.