Cách mạng CN 4.0

Cách mạng Công nghiệp 4.0

Ngày 11 Tháng 05 Năm 2017

Thứ trưởng Bộ Khoa học: ‘Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động lao động phổ thông’

Theo ông Trần Văn Tùng, người lao động sẽ có cơ hội học tập, nâng cao trình độ để thích nghi với trình độ công nghệ tiên tiến khi bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ngày 10/5, bên lề hội thảo về cách mạng công nghiệp 4.0 ở TP HCM, Thứ trưởng Bộ […]