CLB Chủ tịch Hội đồng trường bàn về Tự chủ đại học

Ngày 12/05/2021

Ngày 11/5, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Chủ tịch Hội đồng trường, trực thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức họp trực tuyến nhằm xây dựng kế hoạch của CLB trong nhiệm kỳ, đồng thời thảo luận về chủ đề: Cần xây dựng mối quan hệ giữa Đảng ủy – Hội đồng trường – Ban Giám hiệu như thế nào để phát huy hiệu quả trong vận hành trường đại học được thực thi tự chủ?

GS.TS Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chủ tịch Hội đồng trường, điều hành cuộc tọa đàm trực tuyến. Cụ thể hơn là mối quan hệ giữa Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường – Hiệu trưởng như thế nào để tạo sức mạnh lãnh đạo nhà trường phát triển khi được giao quyền tự chủ ?

Dự họp có Tiến sĩ Lê Viết Khuyến – Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Ngày 11/5, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Chủ tịch Hội đồng trường họp trực tuyến

TS. Lê Viết Khuyến cho biết: Trong những năm qua chúng ta có 2 chủ trương rất lớn về giáo dục, đó là chủ trương xã hội hóa và tự chủ đại học. Nếu xã hội hóa gặt hái được nhiều thành công thì chủ trương trao tự chủ cho các trường vẫn đang muôn hình muôn vẻ, triển khai còn nhiều vướng mắc. Lý do là: hệ thống văn bản còn chưa khớp nhau và chưa kịp thời. Nếu không giải quyết rốt ráo, đi đến thống nhất trong các văn bản thì chủ trương tự chủ đại học khó đi vào cuộc sống.

Để đồng bộ các văn bản pháp luật ngay lập tức thì khó,do đó muốn thực hiện sớm trao quyền tự chủ cho các trường thì Câu lạc bộ của chúng ta phải kiến nghị Hiệp hội để Hiệp hội kiến nghị lên Nhà nước cần ban hành một Nghị định riêng áp dụng cho các trường tự chủ.

Khi đó các trường tự chủ sẽ vận dụng Nghị định này để thoát khỏi các quy định ở các luật, văn bản pháp luật khác được xây dựng không dựa trên việc trao quyền tự chủ cho các trường.

Ngoài ra, Ban Chủ nhiệm CLB cũng thống nhất, chủ đề về Hội đồng trường là chủ đề lớn, các thành viên CLB cần đề xuất một số chuyên đề để có kế hoạch tổ chức hội thảo, tọa đàm trong thời gian tới. Đó là những vấn đề nổi cộm, xuất phát từ thực tiễn mà 23 trường được giao tự chủ những năm qua đã triển khai và vấp phải, hoặc nhận thấy vướng mắc cần thảo gỡ. Nhiều trường đại học tới đây sẽ tiến tới tự chủ, vì chỉ có tự chủ đầy đủ thì mới có sức mạnh để phát triển. Các hoạt động của CLB hôm nay sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình tự chủ của các trường đại học Việt Nam./

Ban TT&SV