Chương trình tài trợ cho các dự án nghiên cứu về IELTS

Ngày 04/05/2017

Đối tác IELTS mời các tổ chức giáo dục và cá nhân đủ điều kiện tham gia ứng tuyển gói tài trợ nghiên cứu liên quan tới Hệ thống Kiểm tra Ngôn ngữ Anh Quốc tế (IELTS).  Mỗi dự án được chọn có thể nhận được mức tài trợ tối đa £45,000/AU hoặc  $70,000.

* Khuyến khích hồ sơ tham dự từ mọi tổ chức và chuyên gia có chuyên môn về nghiên cứu đánh giá ngôn ngữ và học tập.

* Hạn nộp hồ sơ tham dự: 30/6/2017.

* Thông tin chi tiết tham khảo tại đây: https://www.ielts.org/teaching-and-research/research-proposals

 

IELTS /ˈ.ɛlts/ (International English Language Testing System) là một hệ thống bài kiểm tra về khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trải dài qua cả bốn kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Bài thi được đồng điều hành bởi ba tổ chức ESOL của Đại học Cambridge (University of Cambridge ESOL), Hội đồng Anh (British Council) và tổ chức giáo dục IDP của Úc và được triển khai từ năm 1989. Người thi có thể lựa chọn giữa hai hình thức: Academic (học thuật) hoặc General training module (đào tạo chung)

IELTS được chấp nhận bởi phần lớn các học viện ở Australia, Anh, Canada, Ireland, New Zealand và Nam Phi, ngày càng nhiều các học viện ở Mĩ, và nhiều tổ chức nghề nghiệp. Nó cũng là một yêu cầu bắt buộc đối với việc di cư đến Australia và Canada.