CHÍNH THỨC MỞ RA GIAI ĐOẠN HỢP TÁC GIỮA HAI TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC

Ngày 30/10/2017

Sau một thời gian ngắn tìm hiểu và trao đổi cấp chuyên gia để thống nhất nội dung chương trình hợp tác, ngày 27/10, tại Hà Nội,  Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Hội đồng giáo dục Cao đẳng, đại học Hàn Quốc chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Tại lễ ký kết, hai tổ chức dành thời gian trao đổi thêm về tình hình giáo dục đại học của hai nước, vai trò và hoạt động của hai tổ chức xã hội nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục đại học có uy tín của Việt Nam và Hàn Quốc.

Tổng thư ký Hội đồng giáo dục cao đẳng đại học Hàn Quốc – Hwangbo Eun thông tin, từ sau khi Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992 đến nay thì quy mô giao dịch thương mại giữa hai nước đã tăng trưởng gấp hơn 70 lần. Kết quả đến nay đã có gần 4000 doanh nghiệp Hàn Quốc đã và đang đầu tư vào Việt Nam.

Ngoài ra, trong lĩnh vực giáo dục, tính đến tháng 4/2017, có gần 3000 sinh viên Việt Nam hiện đang theo học tại các trường cao đẳng đại học ở Hàn Quốc, cả hệ chính quy và nghiên cứu sinh.

Đặc biệt, hiện nay các trường cao đẳng tại Hàn Quốc cũng đang đẩy mạnh tiến hành cải tổ chương trình giảng dạy phù hợp với từng khu vực.

Thông qua biên bản ghi nhớ ngày hôm nay, tôi hi vọng 2 quốc gia nói chung, 2 hiệp hội nói riêng sẽ có những thay đổi giao lưu tích cực hơn nữa vào vấn đề đào tạo nghề đóng góp vào phát triển quốc gia”, Tổng thư ký hiệp hội cao đẳng đại học Hàn Quốc kỳ vọng.

Về phía Việt Nam, Tiến sĩ khoa học Phan Quang Trung – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã bày tỏ vui mừng về sự kiện này. Ông cho biết:

Chúng tôi rất vui mừng được cùng với Hội đồng Giáo dục cao đẳng đại học của Hàn Quốc ký Biên bản ghi nhớ sự phối hợp giữa hai tổ chức, tạo đà cho các trường đại học cao đẳng hai nước tìm kiếm sự hợp tác thiết thực và hiệu quả hơn, hy vọng có thể mang lại thành quả lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực của hai bên, đặc biệt là đào tạo nhân lực chất lượng cao cho đất nước chúng tôi“,

Ông cũng cho biết, Việt Nam cũng đang có sự cải cách sâu sắc trong giáo dục nói chung và giáo dục đại học cao đẳng nói riêng, Chính phủ sẽ trao quyền tự chủ đầy đủ hơn cho các trường. Đây là cơ hội cho giáo dục đại học Việt Nam hội nhập và hợp tác quốc tế mạnh mẽ hơn, trong đó có hợp tác với giáo dục đại học Hàn Quốc mà hai tổ chức hội của chúng ta là cầu nối.

TS.Văn Đình Ưng

 

Sau đây là toàn văn Bản Ghi nhớ hợp tác:                  

BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC

 Giữa Hội đồng Giáo dục cao đẳng đại học Hàn Quốc

Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

 1. Các bên

Hiệp định này là thỏa thuận giữa Hội đồng Giáo dục cao đẳng, đại học Hản Quốc (KCCE), và Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (AVU&C). Ở đây hai cơ quan này được gọi là các Tổ chức hợp tác ”.

 Mục đích

Các Tổ chức hợp tác ở đây thông báo về ý định của họ tiếp cận và xác định các lĩnh vực hợp tác khác nhau làm cho đôi bên cùng có lợi. Điều này bao gồm:

 1. Tạo điều kiện thuận lợi và tăng cường hợp tác về đào tạo giữa các trường thành viên của KCCE và các học viện và trường thành viên của AVU&C, đặc biệt là các cơ sở đào tạo trình độ giáo dục đại học, để khai thác các các thỏa thuận đôi tác về tiềm năng học thuật, và
 2. Cung cấp tiếp xúc giữa các chương trình đào tạo, giáo viên và/hoặc sinh viên của các cơ sở đào tạo đối tác nhằm khai thác các hình thức hợp tác tiềm năng.
 • Dự định cho Hơp tác

Bản Ghi nhớ này thể hiện ý định của hai tổ chức hợp tác nhằm đối tác trong các nỗ lực đôi bên cùng có lợi và có thể chấp nhận được, và để ký kết các Thỏa thuận chính thức theo các điều khoản thực thi hợp tác bất kỳ mà Hai tổ chức hợp tác sẽ xây dựng theo Bản Ghi nhớ này (cho từng “Thỏa thuận”), nhưng không có ý định tạo ra mối quan hệ pháp lý giữa các bên hợp tác.

 Các phương thức Hợp tác

Các Tổ chức hợp tác có thể hợp tác để khai thác các cơ hội và hoạt động được nhất trị bằng văn bản, bao gồm và không hạn chế với những nội dung sau:

 1. Hợp tác cung cấp các chương trình
 2. Trao đổi học thuật giữa giáo viên và sinh viên
 3. Hợp tác qua lại đôi bên giữa KCCE và AVU&C
 4. Tiến hành các hợp tác nghiên cứu
 5. Tổ chức các Hội nghị chuyên đề về học tập
 6. Lập chương trình liên kết
 7. Cấp quyền sử dụng chương trình đào tạo

Các điều khoản của Thỏa thuận

Các điều khoản hợp tác cho từng hoạt động cụ thể thực hiện trong khuôn khổ Bản Ghi nhớ này sẽ phải được giữa đôi bên thảo luận và nhất trí bằng văn bản ký giữa hai bên trước khi bắt đầu triển khai hoạt động đó.

 1. Gia hạn, điều chỉnh và chấm dứt 

Sự gia hạn

Bản Ghi nhớ này có hiệu lực vào ngày được ký kết giữa hai tổ chức hợp tác. Sự gia hạn sẽ được tiến hành 5 năm một lần với sự đồng ý của hai bên.

Chỉnh sửa

Bản Ghi nhớ này có thể được chỉnh sửa bằng văn bản thỏa thuận của hai tổ chức hợp tác. Bên cơ quan nào mong muốn chỉnh sửa Bản Ghi nhớ này sẽ phải gửi thư thông báo cho bên cơ quan kia về bản chất của việc chỉnh sửa. Bất kỳ nội dụng chỉnh sửa nào được đôi bên nhất trí sẽ không được ảnh hưởng đến các chương trình hợp tác đang triển khai, cho đến khi chương trình hợp tác nói tới đó hoàn thành, hoặc trừ phi có nội dung khác đuọc nhất trí bằng văn bản giữa hai Tổ chức hợp tác.

Chấm dứt

Bản Ghi nhớ này có thể được chấm dứt bởi một bên tổ chức hợp tác vào bất kỳ thời điểm nào nếu có văn bản thông báo gửi trước 6 tháng cho phía bên kia biết. Điều này không ảnh hưởng đến các chương trình đang hợp tác, cho tới khi chương trình nói tới đó hoàn thành, trừ phi có điều gì khác được thống nhất bằng văn bản giữa hai bên.

TM. Hội đồng Giáo dục cao đẳng,

 đại học Hàn Quốc

Tổng Thư ký

Hwangbo, Eun

TM. Ban chấp hành Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Phó Chủ tịch thường trực

TSKH. Phan Quang Trung