CÂU LẠC BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT RA MẮT TẠI THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

Ngày 15/01/2018

Ngày 12 tháng 1 năm 2018, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, thành phố Hưng Yên, Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ khối các trường Sư phạm kỹ thuật. Có 11 thành viên là các cơ sở trường đại học, khoa, viện đào tạo sư phạm kỹ thuật đã tham gia CLB, trong đó có 6 trường đại học sư phạm kỹ thuật và 5 khoa, viện thuộc các trường đại học kỹ thuật – công nghệ có đào tạo sư phạm kỹ thuật.

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ đã trao Quyết định thành lập CLB cho Ban Chủ nhiệm và Quyết định cử Chủ nhiệm lâm thời CLB cho GS.TS Trần Trung – Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Các thành viên CLB Sư phạm kỹ thuật đã bầu Ban Chấp hành gồm 7 ủy viên, trong đó có 1 chủ nhiệm và 2 phó chủ nhiệm CLB.

Sau lễ ra mắt và kiện toàn tổ chức CLB, Hội nghị tiếp tục thảo luận và đề ra chương trình, kế hoạch hoạt động của CLB trong năm 2018 và các năm sau cho nhiệm kỳ đầu tiên 2018 – 2020.

Hội nghị thống nhất nhận định: Khối các trường sư phạm kỹ thuật có vai trò quan trọng trong đào tạo giáo viên giáo dục nghề nghiệp các cấp, các trình độ; đồng thời là nơi tiếp nhận, chuyển giao công nghệ đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên giáo dục nghề nghiệp. Cả nước hiện có gần 2.000 cơ sở giáo dục nghề nghiệp phân bố đều trên phạm vi cả nước, đang cần có đội ngũ giáo viên giáo dục nghề nghiệp ngày càng nâng cao về trình độ và năng lực chuyên môn.

Các đại biểu nêu ý kiến thẳng thắn, nhìn thẳng vào thực tế để tìm giải pháp khắc phục.Các trường khối sư phạm kỹ thuật hiện cũng có những vấn đề khó khăn, bất cập, cần hợp sức để tìm giải pháp khắc phục. Đó là các vấn đề về tuyển sinh đang ngày càng khó khăn; mở ngành nghề mới, đào tạo sau đại học, gửi sinh viên tới thực tập tại các doanh nghiệp cũng rất khó khăn; làm thế nào để có thể góp và sử dụng kho học liệu mở về sư phạm kỹ thuật? Làm thế nào để mua sắm được kỹ thuật công nghệ tiên tiến và trang bị kịp thời cho các trường đào tạo giáo viên sư phạm kỹ thuật? Cần có cơ chế chính sách của Nhà nước đầu tư xây dựng 3 cơ sở mạnh của cả nước tại Bắc, Trung, Nam để đào tạo trình độ cao cho khối ngành giáo viên sư phạm kỹ thuật cả nước …

Từ năm 2007 – 2008 các trường đại học sư phạm kỹ thuật cũng đã nhóm họp bàn thảo một số vấn đề, nay thành lập Câu lạc bộ là việc làm rất cần thiết, thể hiện sự quan tâm thiết thực của Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam đối với lĩnh vực đào tạo giáo viên sư phạm kỹ thuật trong giai đoạn cuộc cách mạng 4.0 đang ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ đến toàn bộ đời sống và sự phát triển của các quốc gia.

Do vậy, Hội nghị đã thể hiện quyết tâm của các trường, khoa, viện – là thành viên của CLB khối sư phạm kỹ thuật cần duy trì hoạt động CLB một cách hiệu quả, mỗi cuộc họp là một chủ đề thiết thực, hướng vào đổi mới mạnh mẽ, tiếp cận sự phát triển của công nghệ và ngành nghề mới để đào tạo đội ngũ giáo viên giáo dục nghề nghiệp ngày càng tăng về quy mô và trình độ đáp ứng nhu cầu giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên và người lao động./

Văn Đình Ưng