Các cản trở lớn trên con đường phấn đấu trở thành đại học đẳng cấp thế giới đối với các trường đại học nước ta – GS. TSKH Lâm Quang Thiệp

Ngày 08/10/2021

Giáo sư TSKH Lâm Quang Thiệp phát biểu ( Ảnh VTC News)
S
tách rời giữa hệ thống các trường đại học và các viện nghiên cứu lớn, và việc vắng mặt các trường đại học đa lĩnh vực là hai tàn tích của mô hình Liên Xô cũ. Đây chính là hai cản trở lớn làm cho khối các nước kinh tế chuyển đổi có rất ít trường đại học đẳng cấp thế giới. Trung Quốc đã bứt phá khỏi tình trạng này vì đã cố gắng khắc phục các tàn tích đó. Muốn sớm có các trường đại học đẳng cấp thế giới, Việt Nam cần quyết tâm cao trong việc khắc phục các cản trở nói trên.

xem chi tiết nội dung click vòng tròn kết nối