Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Năm 2022 là năm chuyển đổi số trong ngành giáo dục

Ngày 04/01/2022

Giáo dục trong năm 2020 được xác định đầy thách thức, chông gai.

(CLO) Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, năm 2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định đây sẽ là năm tập trung để triển khai đề án về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo.

Năm 2022, được dự báo dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp, khó lường. Những khó khăn, thách thức đối với ngành giáo dục chắc chắn còn nhiều khó khăn.

Trước những thách thức đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, ngành giáo dục phải xác định năm tới sẽ đầy thách thức, lớn hơn nữa là đối với công tác của ngành hay công tác chỉ đạo của Bộ GD&ĐT cũng như đối với từng thầy cô và học sinh.

“Năm tới sẽ là năm chúng ta cần phải rà soát, đánh giá những kinh nghiệm phòng chống dịch trong 2 năm qua, đánh giá những tác động tiêu cực và dự đoán trước những tác động sẽ còn lớn hơn nữa, từ đó điều chỉnh các biện pháp ứng phó trên cơ sở kinh nghiệm của 2 năm qua để tiếp tục kiên trì cho mục tiêu chất lượng”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đối với giáo dục đại học, 2022 vẫn là năm tiếp tục triển khai, hoàn thiện để làm chất lượng sâu hơn, đầy đủ hơn, thực chất hơn đối với tự chủ đại học; để từng bước hướng đến việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu công cuộc phát triển đất nước. Đó là việc to lớn.