Bộ Tài chính chuyển văn bản kiến nghị của Hiệp hội về việc chính sách xã hội hoá để Bộ Giáo dục nghiên cứu giải quyết

Ngày 01/10/2021

Ngày 30/9/2021 Bộ Tài chính đã gửi công văn đến Bộ Giáo dục về việc chính sách xã hội hoá. Nội dung công văn: Bộ Tài chính đã nhận được văn bản số 78/HH-NC&PTCS ngày 21/8/2021 của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam kiến nghị về việc sửa đổi bổ sung danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá. Bộ Tài chính đã có ý kiến như sau.

Xem chi tiết công văn tại đây