7 ngành học có tỷ lệ thất nghiệp thấp tại Mỹ

Ngày 14/06/2021

Theo 24/7 Wall Street, có 7 ngành học có tỷ lệ thất nghiệp thấp tại Mỹ. Trong đó khoa học đất và công nghệ quân sự là hai trong số ngành có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất tại Mỹ, chỉ 0%. Ngành quản lý giáo dục đào tạo sinh viên những nguyên tắc dạy học nói chung. Ngành kỹ thuật và xây dựng, sinh viên còn được học toán, chương trình máy tính, lịch sử kiến trúc và thiết kế. Tốt nghiệp ngành sư phạm, sinh viên Mỹ có thể xin được việc làm trong các trường công và tư thục ở nước này. Thực vật học là ngành khoa học về cây cối, gồm các chuyên ngành như sinh học tế bào, giải phẫu thực vật, hệ sinh thái và những tương tác giữa động vật và thực vật. Và cuối cùng là ngành khoa học khí quyển và khí tượng học. Đây là ngành nghiên cứu về khí quyển của Trái đất, dự báo thời tiết và khí hậu. … xem tại đây …

Ban TT – SV