405 ứng viên giáo sư, phó giáo sư được tín nhiệm đạt chuẩn

Ngày 14/03/2022

Phiên họp của Hội đồng Giáo sư Nhà nước hôm 12-3 – Ảnh: N.H.

TTO – Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa họp bỏ phiếu tín nhiệm 405 giáo sư, phó giáo sư đạt chuẩn năm 2021.

Hôm nay 12-3, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã tổ chức phiên họp lần thứ 8 xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 cho các ứng viên đã được hội đồng giáo sư ngành, liên ngành thông qua.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, từ danh sách 415 ứng viên (43 ứng viên giáo sư, 372 ứng viên phó giáo sư) do 27 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành thông qua, sau khi xét, có 405 ứng viên (giáo sư 42, phó giáo sư 363) được Hội đồng Giáo sư Nhà nước bỏ phiếu tín nhiệm.

Danh sách 405 giáo sư, phó giáo sư vừa được công nhận sẽ được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công khai 15 ngày trên website của Hội đồng Giáo sư Nhà nước theo quy định.

Đại diện Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết kết quả trên được hội đồng xem xét căn cứ vào những phản ánh của xã hội vừa qua và đưa ra tiêu chí xét chọn.

Năm 2021, cả nước có 27/28 ngành, liên ngành có ứng viên gửi hồ sơ xét công nhận giáo sư, phó giáo sư (riêng hội đồng văn học năm nay không có ứng viên từ hội đồng cơ sở).

Trước đó, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố 451 ứng viên được đề nghị công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021. Trong số này có 65 ứng viên giáo sư, 386 ứng viên phó giáo sư tại 25 ngành, liên ngành.

Do ngành khoa học an ninh và khoa học quốc phòng có đặc thù riêng nên hồ sơ của các ứng viên ở hai ngành này không được công khai từ cấp cơ sở, cấp hội đồng ngành.

Đến hội đồng giáo sư ngành, liên ngành, con số này đã giảm còn 373 ứng viên. Sau khi hội đồng giáo sư ngành, liên ngành công khai danh sách ứng viên, đã có 1 ứng viên giáo sư của liên ngành triết học – xã hội học và chính trị xin rút hồ sơ vì ngại những lùm xùm liên quan đến bài báo khoa học đăng trên tạp chí uy tín.

Như vậy, ở 25 hội đồng giáo sư ngành/liên ngành dân sự, có 372 ứng viên giáo sư, phó giáo sư đủ tiêu chuẩn để Hội đồng Giáo sư Nhà nước xem xét bỏ phiếu tín nhiệm.

Cùng với đó, hai hội đồng giáo sư ngành khoa học quốc phòng và khoa học an ninh có 41 ứng viên giáo sư, phó giáo sư đủ tiêu chuẩn để Hội đồng Giáo sư Nhà nước xem xét bỏ phiếu tín nhiệm.

Như vậy tổng số ứng viên giáo sư, phó giáo sư được 27 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành thông qua năm 2021 là 413 người.

Tại phiên họp của Hội đồng Giáo sư Nhà nước diễn ra hôm nay, có 405/413 ứng viên giáo sư, phó giáo sư được bỏ phiếu tín nhiệm. Trong đó có 42/43 ứng viên giáo sư và 363/372 ứng viên phó giáo sư được bỏ phiếu tín nhiệm.

Ban TT&SV