Hội thảo “ Giải pháp xây dựng mô hình tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học”.

Ngày 23/10/2021

Thực hiện kế hoạch năm 2021 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Văn phòng Hội đồng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo với các thông tin như sau:

Tên hội thảo: “Giải pháp xây dựng mô hình tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học”.

Chủ trì:

PGS.TS. Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– GS.TS. Phạm Tất Dong, Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục, Trưởng Tiểu ban Giáo dục Thường xuyên.

Mục đích: Hội thảo nhằm mục đích tạo diễn đàn để các uỷ viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, thành viên các Tiểu ban chuyên môn của Hội đồng, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo và các tổ chức, cá nhân liên quan trình bày, thảo luận, phân tích, nhận định về thực trạng và đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp xây dựng mô hình tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học.

Nội dung: Hội thảo tập trung vào thảo luận thực trạng và giải pháp chính sách cho phát triển tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học ở Việt Nam.

Thời gian và địa điểm: Dự kiến tháng 11/2021 tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thành phần tham dự:

  1. a) Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực và ủy viên các tiểu ban chuyên môn của Hội đồng;
  2. b) Đại diện lãnh đạo và chuyên viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo; đại diện một số lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học;
  3. c) Đại diện các chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức cá nhân liên quan; đại diện một số tổ chức quốc tế.Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực trân trọng kính đề nghị Quý Cơ quan chuẩn bị 01 báo cáo tham luận với chủ đề: Vai trò của Hiệp hội Giáo dục Đại học và Cao đẳng Việt Nam trong việc tham gia vào xây dựng và sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học (yêu cầu kèm theo) và gửi về Văn phòng Hội đồng qua địa chỉ email: vanphonghoidong@moet.gov.vn trước 15 giờ ngày 10/11/2021 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Hội đồng.
    Chi tiết Công văn
Bấm vào đây