Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuXem toàn văn
02/VBHN-BGDĐT16/03/2017Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dânvào xem
07/2017/TT-BGDĐT15/3/2017Thông tư Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại họcvào xem
06/2017/TT-BGDĐT
(hết hiệu lực một phần)
15/03/2017Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại họcvào xem
05/2017/TT-BGDĐT
(Hết hiệu lực)
25/01/2017Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quyvào xem
01/2017/QĐ-TTg17/01/2017Quyết định Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dânvào xem
28/2016/TT-BGDĐT30/12/2016Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạovào xem
27/2016/TT-BGDĐT30/12/2016Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dụcvào xem
26/2016/TT-BGDĐT30/12/2016Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại họcvào xem
25/2016/TT-BGDĐT15/12/2016Thông tư Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạovào xem
23/2016/TT-BGDĐT13/10/2016Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thivào xem
22/2016/TT-BGDĐT
22/09/2016Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoHết hiệu lực
20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP22/06/2016Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP Hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân độivào xem
19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV22/06/2016Thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lậpvào xem
18/2016/TT-BGDĐT22/06/2016Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”vào xem
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT21/06/2016Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tinvào xem
16/2016/TT-BGDĐT18/05/2016Thông tư số 16/2016/TT-BGDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khácvào xem
14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC05/05/2016Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTCvào xem
13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA05/05/2016Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCAvào xem
12/2016/TT-BGDĐT22/04/2016Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạngvào xem
11/2016/TT-BGDĐT11/04/2016Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ GD&ĐTvào xem
10/2016/TT-BGDĐT05/04/2016Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạovào xem
09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH30/03/2016Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXHvào xem
08/2016/TT-BGDĐT28/03/2016Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐTvào xem
01/VBHN-BGDĐT25/03/2016Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT về Quy chế thi trung học phổ thông quốc giavào xem
07/2016/TT-BGDĐT22/03/2016Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐTvào xem
06/2016/TT-BGDĐT21/03/2016Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoàivào xem
05/2016/TT-BGDĐT
21/03/2016Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT về việc Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viênhết hiệu lực
04/2016/TT-BGDÐT14/03/2016Thống tư số 04/2016/TT-BGDÐT về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại họcvào xem
03/2016/TT-BGDĐT14/03/2016Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạovào xem
02/2016/TT-BGDĐT10/03/2016Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc giavào xem
01/2016/TT-BGDĐT15/01/2016Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trúvào xem
35/2015/TT-BGDĐT31/12/2015Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT v/v Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dụcHết hiệu lực
34/2015/TT-BGDĐT30/12/2015Ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái và M’Nôngvào xem
28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
06/11/2015Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV v/v Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lậphết hiệu lực
23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
16/09/2015Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lậphết hiệu lực
19/2015/TT-BGDĐT
08/09/2015Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dânhết hiệu lực