Kết quả ký kết Văn bản ghi nhớ Hợp tác giáo dục giữa Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam và Tập đoàn Giáo dục Joy- Đài Loan là hoạt động quan trọng của Hiệp hội kết nối các trường thành viên với các Hội, các Tập đoàn giáo dục, cơ sở giáo dục và các doanh nghiệp quốc tế cũng như các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Sau thời gian ký biên bản ghi nhớ, Tập đoàn Giáo dục Đài loan các Đại học trực thuộc đào tạo kỹ thuật Chương trình tuyển sinh Du học & học bổng tại Đài Loan vào tháng 9/2021. Đây là kết quả hợp tác Quốc tế về giáo dục rất đáng hoan nghênh của hai tổ chức đơn vị giáo dục hai nước.

Nội dung tuyển sinh Du học & học bổng nghề tại Đài Loan mùa Thu tháng 9/2021

Ngành Đào tạoXem chi tiết
Khoa học Kỹ thuật Minh Tân (dự kiến)xem chi tiết
Kỹ sư Nông nghiệp KT caoxem chi tiết
Khoa Quản lý nhà hàng, khách sạnxem chi tiết
Kỹ sư cơ khí quản lý công nghiệpxem chi tiết
Kỹ sư ITxem chi tiết
Kỹ sư Điện tử
xem chi tiết
Kỹ sư Điện cơxem chi tiết
Kỹ sư Quang điệnxem chi tiết
Kỹ sư Hoá & Công nghệ Vật liệuxem chi tiết
Kỹ sư Quản lý Công nghiệpxem chi tiết

 

 

 

Ban TT – SV