Thẻ: ông Phạm Ngọc Lan – Trưởng Ban Hỗ trợ Câu Lạc bộ khối trường