TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINUNI LÀ HỘI VIÊN CHÍNH THỨC CỦA HIỆP HỘI

Ngày 25/08/2020

Ngày 18 tháng 8 năm 2020 Chủ tịch Hiệp hội đã ký các văn bản công nhận Trường Đại học VinUni là Hội viên chính thức thứ 448 của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Trước đó, ngày 11/8/2020 Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni đã có đơn gửi Chủ tịch Hiệp hội mong muốn được gia nhập Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, sau khi đã tìm hiểu công nhận Điều lệ và kết quả hoạt động của Hiệp hội trong 5 năm qua.

Như chúng ta đã biết, mới đầu năm 2020 – ngày 15/1, Tập đoàn Vingroup đã chính thức khánh thành Trường Đại học VinUni. Đây là ngôi trường Đại học tư thục không vì lợi nhuận nhằm góp phần tạo ra đột phá trong giáo dục chất lượng tại Việt Nam, hướng đến đẳng cấp quốc tế.

Nhiệt liệt chúc mừng trường đại học thành viên mới – Hội viên chính thức thứ 448 của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, VinUniversity !

Mong rằng, trong ngôi nhà chung Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Trường Đại học VinUni sẽ có những đóng góp tích cực vào hoạt động chung của Hiệp hội, được chia sẻ những bài học kinh nghiệm thực tiễn quý giá của các trường hội viên, được tham gia các hội thảo khoa học và nhiều quyền lợi khác để vững tin vào bản thân trên con đường xây dựng và phát triển nhà trường theo hướng hiện đại.

Văn Đình Ưng