Trường Đại học đầu tiên tại thuộc ĐH Thái Nguyên được Trung tâm KĐCLGD kiểm định

Ngày 07/03/2017

Ngày 13/10/2016, Trường đại học đầu tiên thuộc Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (KĐCLGD – HHCTĐHCĐVN) triển khai kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục. Đây là Trường ĐH đầu tiên được Trung tâm KĐCLGD độc lập của Hiệp hội Các trường đại học cao đẳng Việt Nam kiểm định chất lượng.

Trường Đại học đầu tiên tại thuộc ĐH Thái Nguyên được Trung tâm KĐCLGD kiểm định 1

Ngay từ sáng sớm ngày 13/10/2016 Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm KĐCLGD-HHCTĐHCĐVN đã có mặt tại Trường  Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐHTN để tiến hành khảo sát sơ bộ Trường, chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức theo quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học đầu tiên tại thuộc ĐH Thái Nguyên được Trung tâm KĐCLGD kiểm định 3

Tham gia ngày khảo sát sơ bộ tại Trường, về phía Trung tâm KĐCLGD – HH CTĐHCĐVN có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm; về phía Đoàn chuyên gia ĐGN có PGS.TS. Lê Phước Minh – Trưởng đoàn; ThS. Đinh Tuấn Dũng – Thư ký Đoàn, TS. Lê Huy Tùng và TS. Đặng Thị Hồng Thủy là thành viên Đoàn ĐGN.

Trường Đại học đầu tiên tại thuộc ĐH Thái Nguyên được Trung tâm KĐCLGD kiểm định 2

 

Trong ngày khảo sát sơ bộ, Đoàn chuyên gia ĐGN đã làm việc với Lãnh đạo Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐHTN, đại diện của ĐH Thái Nguyên, Hội đồng Tự đánh giá của Trường, Trưởng các đơn vị của Trường, Ban Thư ký và các Nhóm chuyên trách với các nội dung chính bao gồm:

  • Đoàn chuyên gia ĐGN báo cáo kết quả nghiên cứu Hồ sơ tự đánh giá của Trường, thông báo kế hoạch khảo sát chính thức và những yêu cầu về cơ sở vật chất Nhà trường cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức;
  • Thống nhất những vấn đề Nhà trường cần chuẩn bị: các minh chứng cần bổ sung; số lượng và thành phần các đối tượng được mời phỏng vấn;
  • Thống nhất lịch trình khảo sát chính thức;
  • Thống nhất về nguyên tắc làm việc
  • Thăm một số địa điểm Nhà trường chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức như phòng làm việc của Đoàn ĐGN, phòng phỏng vấn, phòng chờ phỏng vấn, hội trường cho Lễ khai mạc chính thức v.v…
  • Kiểm tra sơ bộ các hồ sơ minh chứng của Trường

Trường Đại học đầu tiên tại thuộc ĐH Thái Nguyên được Trung tâm KĐCLGD kiểm định 4

Trường Đại học đầu tiên tại thuộc ĐH Thái Nguyên được Trung tâm KĐCLGD kiểm định 5

Kết thúc ngày khảo sát sơ bộ, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-HHCTĐHCĐVN, Trưởng Đoàn chuyên giá ĐGN và Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Thông tin & Truyền thông – ĐHTN đã ký Biên bản Ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ của Đoàn ĐGN. Thời gian khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia ĐGN tại Trường được thống nhất sẽ bắt đầu từ ngày 01/11/2016 và kết thúc vào cuối ngày 04/11/2016.