Được tin Trường Đại học Tôn Đức Thắng có nhiều ngành/nhóm ngành đào tạo được Tổ chức xếp hạng đại học theo thành tựu học thuật (URAP) xếp thuộc TOP 400, 500, 600, 900 của thế giới năm 2020; Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam rất vui mừng. Trước đây 1 tháng, Trường cũng được Tổ chức THE Impact Rankings (THE Impact) xếp vào TOP 200 đại học có chất lượng giáo dục tốt nhất thế giới. Thật là niềm vui nhân đôi trong một thời gian ngắn; chứng minh tập thể sư phạm Nhà trường đã nỗ lực gấp nhiều lần để có những thành tích vượt trội như thế chỉ trong vòng vài năm trở lại.

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trân trọng và nhiệt liệt chúc mừng những sự kiện này. Đây cũng là niềm vui chung của ngành giáo dục và cả nước.

Để có được thành công như hôm nay, ngay từ năm 2007, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã đặt ra mục tiêu cụ thể, với quyết tâm cao. Đặc biệt trong khoảng 10 năm trở lại đây, Nhà trường luôn tham gia tích cực trong việc thực hiện chủ trương tự chủ đại học của Đảng và nhà nước. Thành công của Trường đã tạo ra sự cổ vũ mạnh mẽ cho các đại học khác thi đua sáng tạo và thay đổi hệ thống quản lý, coi trọng hiệu quả, chất lượng. Đồng thời thành công đó cũng chứng minh cho sự đúng đắn và sáng suốt của chủ trương trao quyền tự chủ thực sự cho các trường đại học của Đảng và Nhà nước, khẳng định Trường Đại học Tôn Đức Thắng đang đi tiên phong trong việc thực hiện chủ trương này.

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đánh giá cao quá trình lao động nghiêm túc, phấn đấu không mệt mỏi của Ban lãnh đạo, của toàn thể  giảng viên, viên chức, sinh viên Nhà trường. Hiệp hội sẽ luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ để Nhà trường tiếp tục phát triển hơn nữa.