THÔNG BÁO HỘI THẢO TẬP HUẤN NÂNG CAO KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU

Ngày 09/08/2018

 

Để phát triển bền vững, các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đã và đang hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học; trong đó có vấn đề gắn với nâng cao kỹ năng và chất lượng nghiên cứu khoa học. Với mong muốn hỗ trợ các giảng viên, nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu trẻ,… thành công hơn trong việc nghiên cứu và viết các bài báo để được chấp nhận bởi các tạp chí chất lượng trong nước và quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu giáo dục đại học thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với Học viện Ngoại giao, và Tổ chức Wiley có bề dày hơn 210 năm hoạt động trên toàn cầu trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và cung cấp nguồn tài nguyên trực tuyến trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ để tổ chức Hội thảo tập huấn về Nâng cao Kỹ năng nghiên cứu khoa học.

  1. Mục đích

Giúp học viên xác định được rõ vấn đề nghiên cứu; xác định được mục tiêu nghiên cứu; phạm vi nội dung nghiên cứu; logic cấu trúc nội dung nghiên cứu; thiết kế được đề cương nghiên cứu; lên kế hoạch thu thập dữ liệu, xử lí và phân tích để phát triển hoàn thiện đề cương nghiên cứu;

Giúp học viên có thể viết tổng quan lý luận;

Trang bị cho các học viên phương pháp luận, kỹ năng nghiên cứu cần thiết thông qua việc học tập trên nền tảng trực tuyến của Wiley để các học viên triển khai nghiên cứu có hiệu quả, viết bài nghiên cứu được chấp nhận bởi các tạp chí có chất lượng, uy tín trên thế giới.

  1. Chương trình, đối tượng, thời gian

2.1. Chương trình    

Phần 1: Hội thảo tập huấn

Phiên 1 – Thiết kế đề cương nghiên cứu

Phiên 2 – Hướng dẫn viết bài công bố quốc tế

Phiên 3 – Thảo luận về một số bài nghiên cứu được xuất bản, bài nghiên cứu bị từ chối, lí do bị từ chối và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu.

Phiên 4 – Hướng dẫn học tập trực tuyến của Wiley về nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học

Phần 2: Học viên tham dự khóa học trực tuyến của Wiley để viết bài công bố quốc tế.

2.2. Đối tượng

Chương trình hướng đến các đối tượng là giảng viên, nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu trẻ, và các đối tượng khác có nhu cầu nâng cao phương pháp luận, kỹ năng nghiên cứu để viết bài nghiên cứu đạt chuẩn công bố quốc tế.

2.3. Thời gian

  • Hội thảo tập huấn: Từ ngày 28/9 đến ngày 29/9 năm 2018 tại Học viện Ngoại giao, số 69, Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
  • Sau Hội thảo tập huấn, học viên tiếp tục tham dự khóa học trực tuyến của Tổ chức Wiley (http://news.wiley.com/wileyresearcheracademy) về nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học trong thời gian một tuần để hoàn thiện bài báo của mình, sẵn sàng cho việc công bố quốc tế.
  1. Đăng ký tham dự

Các học viên đăng ký tham dự Hội thảo tập huấn theo mẫu trực tuyến tại website http://cshe.edu.vn trước ngày 10/9/2018.

Hội thảo tập huấn giới hạn số lượng là 30 người. Ban Tổ chức sẽ thông báo danh sách các ứng viên đạt yêu cầu tham dự Hội thảo tập huấn vào ngày 20/9/2018.

Để Hội thảo tập huấn đạt được mục tiêu, khi đăng ký tham dự, ứng viên cần gửi cho Ban tổ chức đề cương nghiên cứu bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, không quá 1200 từ và tập trung vào những vấn đề sau:

  • Xác định đề tài nghiên cứu, và lý do chọn đề tài;
  • Trình bày phương pháp và kết quả nghiên cứu dự kiến đạt được;
  • Mong muốn được hỗ trợ gì trong việc công bố quốc tế?
  1. Kinh phí

Những ứng viên được lựa chọn tham dự Hội thảo tập huấn cần đóng góp kinh phí là 2.500.000 đồng để chi phí cho việc tổ chức.

  1. Thông tin liên hệ

Thông tin chi tiết về Hội thảo tập huấn xin liên hệ: Ths. Nguyễn Văn Lâm, số điện thoại +84975694626, Email: lamnv@cshe.edu.vn.

Trân trọng!