HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM

Hôm nay,

Thứ Hai, 30/01/ 2023

Cv/80 Hiệp hội: không cổ suý cho những “sáng kiến” trái luật “9+ cao đẳng”&” đào tạo siêu tốc” từng diễn ra tại nhiều địa phương

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ VIỆT NAM – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Ngày 02/7//2021 dưới sự chủ trì của TS Vũ Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội, Ban Thường vụ Hiệp hội đã tiến hành phiên...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img