Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022) của Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính.