Ban lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO:

 GS.TS. Trần Hồng Quân

Nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Chủ tịch Hiệp hội

 PGS.TS.  Trần Xuân Nhĩ

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT
Phó Chủ tịch Hiệp hội

 TSKH. Phan Quang Trung

Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phó Chủ tịch Hiệp hội

 PGS.TS.  Phạm Mạnh Hùng

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT
Phó Chủ tịch Hiệp hội

 PGS.TS.  Trần Quang Quý

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT
Phó Chủ tịch Hiệp hội

 TS. Nguyễn Tiến Dĩnh

Nguyên Thứ trưởng
Phó Chủ tịch Hiệp hội

 PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
Phó Chủ tịch Hiệp hội

 TS.  Nguyễn Đức Nghĩa

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. HCM
Phó Chủ tịch Hiệp hội

 PGS.TS.  Dương Đức Lân

Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dạy nghề
Phó Chủ tịch Hiệp hội

 PGS.TS. Trần Văn Nam

Giám đốc Đại học Đà Nẵng
Phó Chủ tịch Hiệp hội

 NGƯT. Lê Công Cơ

Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Duy Tân
Phó Chủ tịch Hiệp hội

 GS.VS.  Cao Văn Phường

Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương
Phó Chủ tịch Hiệp hội

 GS.TS. Trần Hữu Nghị

Hiệu trưởng Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Phó Chủ tịch Hiệp hội

 PGS.TS.  Hà Thanh Toàn

Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ
Phó Chủ tịch Hiệp hội